Folketelling 1891. Sandar.
ID: 494
Sidenr.: 666
Tellekrets: 1
Husliste: 76
Personliste: 3
Fornavn: Lars
Etternavn: Sørensen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1864
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Smed F.E.R. (Redskaps smed til gårdsting)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Gårdbruker, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |