Folketelling 1891. Sandar.
ID: 495
Sidenr.: 667
Tellekrets: 1
Husliste: 76
Personliste: 4
Fornavn: Anders
Etternavn: Sørensen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1868
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Hjemmeværende søn, (driver med gårdsbruket; og litt skomakerarbeide)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Gårdbruker, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |