Folketelling 1891. Sandar.
ID: 496
Sidenr.: 668
Tellekrets: 1
Husliste: 77
Personliste: 1
Fornavn: August
Etternavn: Haraldsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1856
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Gårdbruker, (selveier)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |