Folketelling 1891. Sandar.
ID: 499
Sidenr.: 671
Tellekrets: 1
Husliste: 77
Personliste: 4
Fornavn: Harald
Etternavn: Haraldsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1888
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Gårdbruker, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |