Folketelling 1891. Sandar.
ID: 7
Sidenr.: 173
Tellekrets: 1
Husliste: 1
Personliste: 7
Fornavn: Olaf
Etternavn: Dehli
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1884
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap: N
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Verftseier,Jordbruker
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |