Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
26 PederHallffuors.54OpsidereBruger ald gaardenHoufftuedtSandeherridt
27 HalffuorPedersen13Sønner HoufftuedtSandeherridt
28 ThoerSøffrensen68OpsidereBruger 1/2 gaardenBiørnumbSandeherridt
29 TrugelsThoersen40OpsidereBruger halffgaardenBiørnumbSandeherridt
30 ErichThoersen26Drenge BiørnumbSandeherridt
31 HansLauridtsen60OpsidereBruger halff gardenSyndre FæuangSandeherridt
32 KnudGuttormbsen40OpsidereBruger halffgardenSyndre FæuangSandeherridt
33 LauridtsThoersen20DrengeEhr VanføhrSyndre FæuangSandeherridt
34 NielsTrygesen12Drenge Syndre FæuangSandeherridt
35 ChristopherHarraldsen37OpsidereBruger ald gaardenBergenSandeherridt
36 BørgePeders.40OpsidereBruger 3diepartenNørdre FæuangSandeherridt
37 HansBørgesen13Sønner Nørdre FæuangSandeherridt
38 HalffuorHansen34OpsidereBruger 3diepartenNørdre FæuangSandeherridt
39 PederAndersen32OpsidereBruger 3diepartenNørdre FæuangSandeherridt
40 AnneTiølsdatr. OpsidereEn Enche. Bruger 1/2 gaardenLingelembSandeherridt
41 ThiølHansen22SønnerEhr SoldatLingelembSandeherridt
42 BirgeteHansdater OpsidereBruger 1/2 gardenLingelembSandeherridt
43 ChristopherHansen16Sønner LingelembSandeherridt
44 RasmusSøffrensen50OpsidereBruger halffgardenØstre RaastadSandeherridt
45 KnudLauridtsen25OpsidereBruger 1/2 gardenØstre RaastadSandeherridt
46 NielsAnfindsen64OpsidereBruger 1/2 gardenNørdre FrombSandeherridt
47 MichelTholffsen30OpsidereBruger 1/2 gardenNørdre FrombSandeherridt
48 IffuerDyres.13Drenge Nørdre FrombSandeherridt
49 ThorgerHalffuors.40Husmend Nørdre FrombSandeherridt
50 AnundLauridtsen54OpsidereBruger ald gardenWnnebergSandeherridt

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |