Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.
ID: 16
Sted: Bragernæs
Side: 5
Mønstring: Er udj Tienisten
Nr.: 16
Fornavn: Gulbrand
Etternavn: Jacobs. Land
Fødested: Lands Præstegield
Bopel: Bragernæs
Gift: Gift
Erfaring: Søevant
Antakelsesår: 1704
Antakelsesdato: 26.02
Alder: 45

| Hjem | Søk | Alle | Info |