Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.
ID: 261
Sted: Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund
Side: 26
Mønstring: Død hieme
Nr.: 149
Fornavn: Helge
Etternavn: Helgesen Tømermand
Fødested: Tangen
Bopel: Tangen
Gift: Gift
Erfaring: Befar.
Antakelsesår: 1706
Antakelsesdato: 21.05
Alder: 33

| Hjem | Søk | Alle | Info |