Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.
ID: 262
Sted: Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund
Side: 26
Mønstring: Død i Kongens Tieniste
Nr.: 150
Fornavn: Bent
Etternavn: Svends. Holland
Fødested: Holland
Bopel: Strømsøe
Gift: Gift
Erfaring: Befarn.
Antakelsesår: 1704
Antakelsesdato: 01.03
Alder: 51

| Hjem | Søk | Alle | Info |