Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.
ID: 288
Sted: Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund
Side: 28
Mønstring: Casseret udj Kiøbenhafn
Nr.: 176
Fornavn: Halfior
Etternavn: Jons. Anker
Fødested: Slaugensogn
Bopel: Strømsøe
Gift: Gift
Erfaring: Befr.
Antakelsesår: 1708
Antakelsesdato: 31.05
Alder: 41

| Hjem | Søk | Alle | Info |