Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.
ID: 406
Sted: Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund
Side: 38
Mønstring: Berettis at wære udj Kiøbenhafn
Nr.: 294
Fornavn: Christian
Etternavn: Jansen
Fødested: Kiøbenhafn
Bopel: Strømsøe
Gift: Gift
Erfaring: Befr.
Antakelsesår: 1708
Antakelsesdato: 15.08
Alder: 41

| Hjem | Søk | Alle | Info |