Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.
ID: 566
Sted: Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig
Side: 52
Mønstring: Død i Kongens Tyieniste
Nr.: 40
Fornavn: Efuen
Etternavn: Hansen Ramberg
Fødested: Holmestr.
Bopel: Holmestrd.
Gift:
Erfaring: Søevant
Antakelsesår: 1706
Antakelsesdato: 26.05
Alder: 25

| Hjem | Søk | Alle | Info |