Vestfold-slekt: Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.

Søket ga 1734 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... [>>]

ID Sted Side Mønstring Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Gift Antakelsesår Alder
201 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Udj Tienisten89HansPeders. Kiøbenh.KiøbenhafnStrømsøe 170631
202 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Farer uden Lands90DavidRobbers. BergenBergenStrømsøe 170633
203 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Udj Hans Mayts. Tienisten91ChristianChristensen NyeropKiøbenhafnTangen 170632
204 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Udj Tienisten92RasmusHerlefsen PiperEegerTangen 170432
205 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Casseret for alderdoms skyld93FredrichTorsen BragernæsBragernæsTangenGift 
206 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Fangen udj Tørchiet94OlleErichsen PeppervigChristianiaTangenGift 
207 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Udj Tienisten95HansJacobs. Bergen Strømsøe 1708
208 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund21Udj Hans Mayts. Tieniste96JensHaagens. KongsbergKongsbergTangen 170432
209 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Casseret for udygtighed97Engelbr.Erlands. StrygenEegerTangenGift170442
210 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Hans Mayts. Tieniste98OlleLaurs. Bøller Tangen 1708
211 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Død i Hans Mayts. Tieniste99NielsSamuels. KragerøeKragerøeTangenGift170439
212 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Død i Hans Mayts. Tieniste100PederHendrichs. HangnæsVigsidenTangenGift170445
213 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Er udj Hans Mayts. Tieniste101SøvrenOlsen BiørnstadHedemarchenTangenGift170455
214 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Død i Tienisten102LarsMogensen TangenTangenTangenGift170433
215 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Hans Mayts. Tieniste103NielsMadsen Hof Tangen 1709
216 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Tienisten104AmundJensen Porsgrd.PorsgrundTangenGift170441
217 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Tienisten105ErichAslachsen Land Strømsøe 1709
218 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Tienisten106ToerOlsen TangenTangenTangen 170428
219 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Tienisten107JohanPeders. KochHolmestrandTangenGift170449
220 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund22Udj Tienisten108PederOlsen HellandWaalesognTangenGift 
221 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund23Udj Hans Mayts. Tieniste109OlleJoens. Fredr.stadFredr.stadTangen 170427
222 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund23Farer uden Lands110RasmusOlsen HochsundHochsundTangen 170432
223 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund23Casseret udj Kiøbenhafn111BørgeAnders. VeltVigsidenTangenGift170458
224 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund23Død i Kongens Tieniste112AndersEllofsen FroskierVigsidenTangenGift170458
225 Strømsøe med underligende Kobbervig, Tangen og Liersund23Udj Hans Mayts. Tieniste113AndersOlsen Würtenb.StockholmTangenGift170439

Side: [<<] ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |