Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 1
Side: 2
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 1
Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen Hasle
Fødested: Bragnæs
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723
Alder: 40
Gift: Gift
Tjeneste: 24 Aar ved Søen, 9 1/2 Aar udj hans Mayts. tieniste paa Flaaden for Matros og Styrmand
Merknader: Overstrøket. Transp. i Skipper Rullen som Styrmand No. 6.

| Hjem | Søk | Alle | Info |