Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 10
Side: 3
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 7
Fornavn: Joen
Etternavn: Tønnesen van den Berg
Fødested: Kiøbenhafn
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723
Alder: 50
Gift: Gift
Tjeneste: 38 Aar faret ved Søen, imidlertid 24 Aar uden lands, 6 Aar i Kongens tieniste for Sk??
Merknader: Overstrøket. Transp. j. ap. Rulle No. 8

| Hjem | Søk | Alle | Info |