Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 12
Side: 3
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 8
Fornavn: Erich
Etternavn: Halvorsen Holt
Fødested: Wiigsiden
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 48
Gift:
Tjeneste: 18 Aar faret med Coffardie Skibe, 4 1/2 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden for Matros, modtar ey
Merknader: Overstrøket. Transp. i apart. Rolle til Fridrichshald

| Hjem | Søk | Alle | Info |