Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 14
Side: 3
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 9
Fornavn: Hans
Etternavn: Baarsen Bragnæs
Fødested: Gulbrandsdahlen
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 45
Gift: Gift
Tjeneste: 19 Aar faret med Coffardie Skibe, 10 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden for Matros
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |