Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 15
Side: 3
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 10
Fornavn: Tønnes
Etternavn: Heljesen Blegfit
Fødested: Hallingdahl i Næs sogn
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 45
Gift:
Tjeneste: 9 Aar udenlands fra Holland med vesterfareren, permis at reyse, modtar ey
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |