Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 16
Side: 3
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 11
Fornavn: Erich
Etternavn: Torgiersen Modum
Fødested: Modum
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 40
Gift: Gift
Tjeneste: 16 Aar ved Søen til Coffardie, 2 Aar i Kongens tieniste for Matros
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |