Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 189
Side: 30
Sted: Nøtterøe
Nr.: 161
Fornavn: Gunder
Etternavn: Olsen Jemte
Fødested: Trundhiem
Bopel: Mellem Semb
Antakelsesdato: 09.06
Antakelsesår: 1723*
Alder: 43
Gift: Gift
Tjeneste: 24 Aar faret ved Søen, 10 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |