Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 192
Side: 30
Sted: Nøtterøe
Nr.: 164
Fornavn: Christen
Etternavn: Jensen Welle
Fødested: Welle
Bopel: Østre Gunnestad
Antakelsesdato: 09.06
Antakelsesår: 1723*
Alder: 42
Gift: Gift
Tjeneste: 25 Aar faret ved Søen, 10 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |