Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 193
Side: 30
Sted: Nøtterøe
Nr.: 165
Fornavn: Christen
Etternavn: Jacobsen Tønsberg
Fødested: Tønsberg
Bopel: Westre Nøtterøe Eye
Antakelsesdato: 09.06
Antakelsesår: 1723*
Alder: 30
Gift: Gift
Tjeneste: 10 Aar faret ved Søen, 4 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |