Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 20
Side: 4
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 15
Fornavn: Ole
Etternavn: Christensen Bragnæs
Fødested: Bragnæs
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 32
Gift: Gift
Tjeneste: 17 Aar ved Søen, 7 Aar i Kongens tieniste
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |