Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 29
Side: 6
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 23
Fornavn: Hans
Etternavn: Povelsen Topenhoug
Fødested: Strømsøe
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 26.05
Antakelsesår: 1723
Alder: 46
Gift: Gift
Tjeneste: 22 Aar faret ved Søen med Skibe, 9 1/2 Aar i Kongens tieniste
Merknader: Overstrøket. Transport i ap. Roulle No. 10

| Hjem | Søk | Alle | Info |