Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 3
Side: 2
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 2
Fornavn: Niels
Etternavn: Sørensen Gullov
Fødested: Bragnæs
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 38
Gift: Gift
Tjeneste: 18 Aar ved Søen med Coffardie Skibe. 9 1/2 Aar udj hans Mayts. tieniste paa Flaaden for Matros
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |