Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 30
Side: 6
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 24
Fornavn: Jens
Etternavn: Andersen Grette
Fødested: Grette i Liersogn
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 26.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 38
Gift: Gift
Tjeneste: 18 Aar faret ved Søen med Skibe, 8 Aar i Kongens tieniste
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |