Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 31
Side: 6
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 25
Fornavn: Berent
Etternavn: Pettersen
Fødested: Bragnæs
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 26.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 51
Gift: Gift
Tjeneste: 28 Aar faret ved Søen med Skibe, 9 1/2 Aar i Kongens tieniste
Merknader: Overstrøket. I aparte Rulle No. 11

| Hjem | Søk | Alle | Info |