Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 35
Side: 7
Sted: Strømsøe og Tangen
Nr.: 28
Fornavn: Jacob
Etternavn: Pedersen Hechman
Fødested: Brevig
Bopel: Tangen
Antakelsesdato: 27.05
Antakelsesår: 1723
Alder: 38
Gift:
Tjeneste: 20 Aar ved Søen, 5 Aar uden lands fra Holland, 9 Aar i Kongens tieniste for Matros og Skibmand
Merknader: Transp. i ap. Rulle for Lods d. 12 Juny 1724 effter Capt. Gabriels Begiering

| Hjem | Søk | Alle | Info |