Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 37
Side: 7
Sted: Strømsøe og Tangen
Nr.: 29
Fornavn: Peder
Etternavn: Povelsen Foss
Fødested: Tangen
Bopel: Tangen
Antakelsesdato: 27.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 36
Gift: Gift
Tjeneste: 20 Aar ved Søen til Coffardie, 8 Aar til Orligs paa Flaaden for Matros i Kongens tieniste
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |