Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 39
Side: 7
Sted: Strømsøe og Tangen
Nr.: 31
Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen Kongsberg
Fødested: Kongsberg
Bopel: Tangen
Antakelsesdato: 27.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 36
Gift: Gift
Tjeneste: 26 Aar faret ved Søen, 10 Aar i Kongens tieniste sidste orlog for Matros
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |