Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 4
Side: 2
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 3
Fornavn: Tallak
Etternavn: Larsen Watterland
Fødested: Sognedahl, Ullesager
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 50
Gift: Gift
Tjeneste: 24 Aar ved Søen, været i tienisten 1700 og i sidste Krig for Matros 10 1/2 Aar
Merknader: Overstrøket. Transp. i Ap. Roulle No. 6

| Hjem | Søk | Alle | Info |