Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 40
Side: 7
Sted: Strømsøe og Tangen
Nr.: 32
Fornavn: Thore
Etternavn: Olsen Tangen
Fødested: Tangen
Bopel: Tangen
Antakelsesdato: 27.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 46
Gift: Gift
Tjeneste: 22 Aar faret ved Søen, 10 Aar i Kongens tieniste sidste orlog for Matros
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |