Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 48
Side: 8
Sted: Strømsøe og Tangen
Nr.: 37
Fornavn: Johannes
Etternavn: Erichsen Schomager
Fødested: Strømsøe
Bopel: Strømsøe
Antakelsesdato: 27.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 39
Gift: Gift
Tjeneste: 19 Aar faret ved Søen, 10 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog ved Toyghuuset og Flaaden
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |