Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 6
Side: 2
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 4
Fornavn: Hans
Etternavn: Larsen Drøbak
Fødested: Drøbach
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 41
Gift: Gift
Tjeneste: 5 1/2 Aar paa Flaaden, samt til Coffardie udj 13 Aar for Matros
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |