Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 7
Side: 2
Sted: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
Nr.: 5
Fornavn: Rasmus
Etternavn: Knudsen Moss
Fødested: Limfiord
Bopel: Bragnæs
Antakelsesdato: 25.05
Antakelsesår: 1723*
Alder: 48
Gift: Gift
Tjeneste: Været i tienisten 7 Aar paa Flaaden, samt til Coffardie i 4re Aar
Merknader: Overstrøket. Transp. i ap. Rulle No. 7.

| Hjem | Søk | Alle | Info |