Eldste ruller, Reserverulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 14
Side: 3
Sted: Bragnæs
Stilling: Qvartermester
Nr.: 14
Fornavn: Søren
Etternavn: Jensen Strømsøe
Fødested: Strømsøe
Bopel: Bragnæs
Alder: 52
Gift: Gift
Antakelsesdato: 05.04
Antakelsesår: 1725
Tjeneste: 10 Aar i Kongens tieniste sidste orlog for Qvartermester
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |