Eldste ruller, Reserverulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.
ID: 33
Side: 8
Sted: Strømsøe med Tangen
Stilling: Matros
Nr.: 15
Fornavn: Fridrik
Etternavn: Adriansen
Fødested: Lyngdahl ved Christiansand
Bopel: Strømsøe
Alder: 60
Gift: Gift
Antakelsesdato: 17.08
Antakelsesår: 1723
Tjeneste: Ao 1700 været i tienisten, Er borger
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |