Vestfold-slekt: Eldste ruller, Reserverulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.

Søket ga 205 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]

ID Side Sted Stilling Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Alder Gift Antakelsesår Tjeneste Merknader
151 36LaurvigenMatros21IverHansen JerneNøchlegaardBachen45 17259 Aar i Kongens tieniste
152 36LaurvigenTømmermand22OleTrygesenØstre HalsenØstre Halsen50Gift172536 Aar faret ved Søen, 1 Aar i tienisten 1700
153 40HelleraaenMatros1SørenHansen LindbergHelleraaenHelleraaen44Gift172310 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
154 40HelleraaenMatros2HendrichHansen HelleroenHelleroenHelleroen50Gift17231700 været i tienisten, 3 Aar faret ved Søen
155 41EdangerOpsidder1RolfLarsenEdanger SognHerøen50Gift1723Ey tient, ey heller faret
156 41EdangerOpsidder2JensOlsen DøvigEdanger SognDøvig50Gift1723Ey faret
157 41EdangerOpsidder3NielsOlsen LunneØfre LunneNedre Lunne57Gift1723Ey faret
158 41EdangerOpsidder4AnphindPovelsen RøreEdangerRøre67Gift1723Tient for Soldat
159 41EdangerOpsidder5AndersJacobsen RørarøePorsgrundRørarøe50Gift1723Tient for Soldat
160 41EdangerOpsidder6SørenRasmusen LeerstadEdangerLeerstad40Gift1723Ey tientOverstrøket. Død
161 41EdangerOpsidder7AndersHalvorsen RafnbergRøreRafnberg41Gift1723Ey faret, ey heller tient
162 41EdangerOpsidder8AbrahamHansen BiønnæsSchaveragerBiønnæs37Gift1723Ey faret, mens har ført Posten
163 42EdangerOpsidder9NielsAmundsenNæssetSønsaasen55Gift1723Været Soldat
164 42EdangerOpsidder10OleLarsen LandgangenSønsaasenLandgangen46Gift1723Ey faret, ey tient
165 42EdangerOpsidder11ChristenAndersen LærstangLærstangLærstang??6Gift1725Ey faret. Bruger stor gaard
166 46PorsgrundMatros1HansJensen RudeWiigsidenPorsgrund53Gift17231700 været i tienisten, og 10 Aar sidste orlog
167 46PorsgrundMatros2JensMortensen CartPorsgrundPorsgrund35Gift172310 Aar i tienisten sidste OrlogEr halt
168 46PorsgrundMatros3JensHansen AalborgAalborgAasebachen59Gift17239 1/2 Aar i tienisten sidste orlog
169 46PorsgrundMatros4JoenErichsen DølGulbrandsdalenPorsgrund40Gift17239 Aar i Kongens tieniste sidste orlog, af Hoved Rullen Casseret for Udøgtighed
170 46PorsgrundMatros5JoenSiversen BascherholmenRiisøerPorsgrund49Gift17238 Aar i Kongens tieniste sidste orlog
171 46PorsgrundMatros6PederNielsen KlefstrandKlevenAasebachen49Gift17239 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste orlog
172 46PorsgrundMatros7AndersHalvorsen SiljenEdanger SognAasebachen52Gift17233 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste orlog
173 46PorsgrundMatros8SalveSimensenGierpen SognPorsgrund52Gift1723Aars tiener ved Holmen i 3 aar, 9 1/2 Aar i tienisten sidste orlogOverstrøket. Død d 1 February 1725 effter indkommen Raport fra Lieuten. Styer
174 46Porsgrund 8IsachGregersen GiømleBamble SognPorsgrund51Gift172610 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
175 47PorsgrundMatros9SivertDidrichsen LilleTrundhiemOsebachen51Gift172614 Aar faret med hiemme Skibene, ey været i tienisten

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |