Vestfold-slekt
ID: 0705Dopte1
Kildenr.: Tønsberg MINI I 2
Kildebetegnelse: Tønsberg kirkebok (Vår Frue)
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tønsberg prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Døpte
Startår: 1760
Sluttår: 1796
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2018-20
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |