Vestfold-slekt
ID: 0705Viede1
Kildenr.: Tønsberg MINI I 1-3, II 1-2
Kildebetegnelse: Tønsberg kirkebok
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tønsberg prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Trolovede og viede
Startår: 1688
Sluttår: 1814
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2003
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |