Vestfold-slekt
ID: 0718Skifter1
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Skifteregister for Ramnes
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Skifte
Område: Ramnes
Fylke: Vestfold
Listetype: Skifteregister
Startår: 1700
Sluttår: 1766
Merknader til kilden: Bygger på skifteregister i mikrofilm HF 2287
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2005
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen: Person- og stedsnavn er normalisert

| Hjem | Søk | Alle |