Vestfold-slekt
ID: 0719Mt1664P
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Prestens manntall 1664 for Andebu
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Manntall
Område: Andebu
Fylke: Vestfold
Listetype: Manntall
Startår: 1664
Sluttår:
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kristian Hunskaar
Registrert når: 2009
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Stavingen er normalisert i feltet SKYLD.

| Hjem | Søk | Alle |