Vestfold-slekt
ID: 0720Mt1664P
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Prestens manntall 1664 for Stokke
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Manntall
Område: Stokke
Fylke: Vestfold
Listetype: Manntall
Startår: 1664
Sluttår:
Merknader til kilden: Datert 17. desember 1664
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kristian Hunskaar
Registrert når: 2004
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Stavingen er normalisert i feltet SKYLD.

| Hjem | Søk | Alle |