Vestfold-slekt
ID: 0721Begravede2
Kildenr.: Sem MINI I 6-7
Kildebetegnelse: Sem kirkebok
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Sem prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Begravde
Startår: 1843
Sluttår: 1865
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2006
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Registrert fra skannede bilder på Arkivverkets websider.

| Hjem | Søk | Alle |