Vestfold-slekt
ID: 0721Begravede3
Kildenr.: Sem MINI I 3
Kildebetegnelse: Sem kirkebok
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Sem prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Begravde
Startår: 1798
Sluttår: 1814
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2007
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Registrert fra skannede bilder på Arkivverkets websider.

| Hjem | Søk | Alle |