Vestfold-slekt
ID: 0721Dodfodte1
Kildenr.: Sem MINI II 6
Kildebetegnelse: Sem kirkebok (Slagen sogn) nr. 6
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Sem prestegjeld, Slagen sogn
Fylke: Vestfold
Listetype: Dødfødte
Startår: 1905
Sluttår: 1917
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2005
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen: Registrert fra skannede bilder på Arkivverkets websider.

| Hjem | Søk | Alle |