Vestfold-slekt
ID: 0721Viede2
Kildenr.: Sem MINI I 1-3
Kildebetegnelse: Sem kirkebok (Sem sogn) nr. 1-3
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Sem prestegjeld, Sem sogn
Fylke: Vestfold
Listetype: Viede
Startår: 1702
Sluttår: 1814
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2003
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |