Vestfold-slekt
ID: 0722Begravede1
Kildenr.: Nøtterøy MINI I 1-3
Kildebetegnelse: Nøtterøy kirkebok nr. 1-3
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Nøtterøy prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Døde og begravede
Startår: 1686
Sluttår: 1814
Merknader til kilden: Til tross for at presten skifter mellom overskrifter som Døde, Begravede og Gravfestede, må dato oppgitt i kirkeboken antas å gjelde dato for kirkelig handling (med mindre annet er oppgitt i merknadsfeltet)
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2002
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen: Koder familieforhold: F=Far, M=Mor, EM=Ektemake. * betyr at opplysningen er konstruert ut fra de øvrige opplysningene

| Hjem | Søk | Alle |