Vestfold-slekt
ID: 0723Begravede1
Kildenr.: Nøtterøy MINI I 7, Tjøme MINI 1
Kildebetegnelse: Nøtterøy kirkebok nr. 7, Tjøme kirkebok nr. 1
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tjøme prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Begravde
Startår: 1865
Sluttår: 1890
Merknader til kilden: Tjøme sogn ble utskilt fra Nøtterøy som eget prestegjeld i 1872
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2007
Korr./dobbel.: Ikke korrekturlest
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |