Vestfold-slekt
ID: 0724Dopte8
Kildenr.: Sandar MINI 3
Kildebetegnelse: Sandar kirkebok nr. 3
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Sandar prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Døpte
Startår: 1799
Sluttår: 1814
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Tore Svenning
Registrert når: 2012
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Det er lagt til enkelte opplysninger fra andre kilder

| Hjem | Søk | Alle |